MC skled over i motsatt kjørefelt på Vågsbygdveien

Traff bil som kjørte i motgående retning.