• HUNSFOSS SKOLE: Her, nær både hovedvei og jernbane (nede i bildet), ligger Hunsfoss barneskole. Skolens historie er lang. Den lå ikke her i starten, men ble flyttet og var fra 1911 en folkeskole. FOTO: Frode Lindblom

Billigst å legge ned Hunsfoss

Torsdag ble fire forslag til ny skolestruktur i Vennesla lagt fram. Den billigste løsningen er å legge ned Hunsfoss skole.