• LOBBYVIRKSOMHET: Venneslas varaordfører Berit Kittelsen og ordfører Torhild Bransdal benyttet anledningen til å argumentere sterkt for fylkesbytte da kommunalkomiteen og leder Aksel Hagen var i Vennesla. Bak Birkenes-ordfører Arild Windsland. FOTO: Oddd-Inge R nning

Tetzschner åpner for ett fylke

Høyres Michael Tetzschner mener man likegodt kan slå sammen Agderfylkene. Leder i kommunalkomiteen Aksel Hagen er uenig.