• Fredsforhandlerne: Dette er gjengen som skapte historisk enighet på tvers av fylkesgrensene ved Sørlandet sykehus. Nå skal de bygge videre. Foran fra venstre sitter direktør Jan-Roger Olsen, avdelingsleder på patologisk i Kristiansand, Rolf Bie, urolog Ole Tysland i Kristiansand, avdelingsleder Øyvind Vennesland i Arendal, avdelingsleder Geir Bøhler i Kristiansand, tillitsvalgte i Kristiansand Viggo Lütcherath og Merethe K. Hoel. På høyre side av bordet nærmest kamera sitter Hans T. Thomassen urolog Kristiansand, fagdirektør Per Engstrand, avdelingsoverlege i Arendal, Åge Andersen, tillitsvalgt i Arendal, Egil Hagen, brukerrepresentant for hele sykehuset, Magnhild Thomassen og organisasjonsdirektør Nina Føreland. FOTO: Steinar Vindsland

Første skritt mot sykehusfred

Her håper direktør Jan-Roger Olsen at en historisk fredsprosess begynner i den kritiske striden mellom sykehusene i Arendal og Kristiansand.