• Stridens eple: Kristin Tofte Andresens eiendom på Klepland er på om lag 20 mål, deriblant seks mål med dyrket mark. Eiendommen er bebygd med en enebolig og en eldre låve. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Lettet Kristin Tofte Andresen vant fram

Kristin Tofte Andresen er glad og lettet over at hun endelig kan gå videre med å skille ut tre tomter fra sin eiendom i Amerikaveien.