- Samfunnet tjener 12,90 per kilometer man sykler

Syklistenes Landsforening mener det får effekt om syklistene blir satt pris på.