• FOTO: Jon Anders Skau

Voldtektssaker skal prioriteres

I høst foreslo politimesteren at etterforskning av enkelte voldtekter måtte vurderes opp mot ressursbruken. Nå er prioriteringslista endret.