• DOMMERENE: Fagdommerne i lagmannsretten som behandlet straffesaken mot mannen som er dømt for overgrep. Fra venstre lagdommer Anne-Kristine Hagli, førstelagmann Dag Bugge Nordèn og ekstraordinær lagdommer Øyvind Smukkestad. FOTO: Hallgeir Oftedal

Fem års fengsel for overgrep

En mann i 50-årene ble i Agder lagmannsrett fredag dømt til fem års ubetinget fengsel for overgrep mot to barn. Anken var forgjeves for den tiltalte.