• KRITISK: Professor Kjetil Hafstad ved Universitetet i Oslo har sterke innvendinger mot prosessen som skal ende med ansettelse av ny biskop i Agder og Telemark FOTO: UiO

Mener bispevalget er udemokratisk

Gjennom snart 30 år har professor Kjetil Hafstad benyttet seg av retten til å stemme ved utnevnelser av biskoper i Den norske kirke. Når ny biskop skal velges i Agder og Telemark, vil han ikke bruke stemmeretten. Hafstad mener prosessen er udemokratisk.