Tre tatt for lystring

Kontrollørene fra Statens Naturoppsyn så lyset fra den ulovlige fiskingen i Høvåg i natt.