Politiets somling gav redusert straff

Politiet somlet med saksbehandlingen i en økonomisk straffesak. Det gav solid strafferabatt for den tiltalte.