• TRAUMER: Behandling av vitnene til Utøyamassakren vil være lik den flyktninger fra krigssoner får, i følge spesialrådigiver Birgit Lie fra Kristiansand. FOTO: Lars Hoen

Utøya-vitner kan få krigslignende traumer

Barn og ungdommer som var vitne til massakren på Utøya kan få krigslignende traumer.