TRYGG: Smittevernlege i Kristiansand Dagfinn Haarr mener årets influensavaksine er trygg. TRYGG: Smittevernlege i Kristiansand Dagfinn Haarr mener årets influensavaksine er trygg. Foto: Lars Hoen

- Årets influensavaksine er trygg

Helsemyndighetene har byttet ut influensavaksinen Pandemrix som gav folk alvorlige bivirkninger. Smittevernlege Dagfinn Haarr mener årets influensavaksine er trygg.

KRISTIANSAND: — Vaksinen mot svineinfluensa i 2009 måtte være ekstra effektiv, fordi det hastet. I ettertid har det vist seg at produsentene gikk noen snarveier. I Europa satset de på en vaksine med lite virus per vaksine, men med flere tilsetningsstoffer for å gjøre den mer effektiv, forklarer Dagfinn Haarr, smittevernlege i Kristiansand kommune.

Etter massevaksinasjonsbølgen mot svineinfluensa, har helsemyndighetene kartlagt 54 tilfeller av narkolepsi blant barn og unge etter vaksinen. Nå har svineinfluensaen blomstret opp på ny, og risikogrupper blir oppfordret til å ta årets influensavaksine, der svineinfluensa er en av komponentene. Vaksinen som ble brukt i Norge mot svineinfluensa, Pandemrix, er ikke lenger i bruk.

— Vi vet ikke helt sikkert hva som forårsaket alvorlige bivirkninger som narkolepsi, men det ser ikke ut til å være selve viruset. Så langt jeg forstår, skyldes det måten vaksinen var skrudd sammen på, sier Haarr.

Lang erfaring

Vaksine mot sesonginfluensa har vært i bruk i mange år uten at alvorlige bivirkninger har blitt rapportert. Ifølge Haarr lages årets vaksine etter en velprøvd oppskrift.

— De siste tre årene har svineinfluensaviruset vært med i influensavaksinene. Vaksinene mot sesonginfluensa lages etter samme oppskrift som alltid, der produsentene i ro og mak får blandet den nye vaksinen, sier Haarr.

- Kan du garantere at årets vaksine ikke forårsaker alvorlige bivirkninger?

— Da er du over på noe jeg som smittevernlege ikke kan svare sikkert på. All erfaring tilsier at tilføring av svineinfluensa-viruset i influensavaksinen ikke vil gi alvorlige bivirkninger. Men i medisinen kan vi aldri være hundre prosent sikre på noe, sier Haarr.

Manglende tillit

Selv har han ikke tatt årets influensavaksine, men understreker at han har tenkt å gjøre det. Haarr oppfordrer andre til å gjøre det samme. Smittevernlegen har tidligere sagt at færre enn vanlig har tatt årets vaksine.

- Tror du det skyldes økt skepsis mot vaksiner?

— Ja. Men jeg tror det kan skyldes en kombinasjon av flere ting. Det ene er skepsis mot vaksiner. Men jeg tror også tilliten til helsevesenet er svekket etter at helsemyndighetene gikk bananas under svineinfluensa-pandemien. Folk er mer kritiske til rådene fra helsevesenet. I tillegg har vi vært mindre offensive i forhold til informasjon om influensavaksinen. Selv har jeg rett og slett glemt å ta den i høst, fordi det ikke har vært lengst framme i hodet, forteller Haarr.

Han mener den eneste måten å gjenopprette befolkningens tillitt til vaksiner på, er å finne ut hva som forårsaket narkolepsi hos noen av dem som lot seg vaksinere.

— Og det er fryktelig vanskelig å finne ut. Men det er viktig å huske på at det bare er veldig få som fikk alvorlige bivirkninger. Jeg skal uansett vaksinere meg nå, og det synes jeg risikogruppene også bør gjøre. Folk som vil unngå å bli syke, bør ta vaksine mot sesonginfluensa hvert år. Virusene forandrer seg, og selv om mange tok vaksine mot svineinfluensa i 2009, bør de gjøre det på ny, sier Haarr.