Fine forhold på veiene

Juletrafikken i Agder gikk uten problemer 2. juledag. Enkelte sideveier kan være glatte, men på hovedveiene er det fine forhold.