• Vekkelse: Det har gått en golfvekkelse over Vennesla. Nå går "halve bygda" rundt og triller golfbagger! FOTO: Oddleiv Moe

"Bønder spelar ikkje tennis", men venndølerspiller golf!

Før gikk halve bygda rundt i venneslauniform – jakker med Hunsfos Fabrikker på ryggen. Nå går "halve bygda" og triller golfbagger!