Vedtyver på ferde

Denne notisen er kanskje et bevis på at ved er blitt dyrt.