Full strid i retten om popu­lært utested i Kristian­sand