Droppet bom på gamle E39 – nå passerer det over 12.000 biler i døgnet