KRISTIANSAND: Det er funn av høye konsentrasjoner av algegiften DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) som er bakgrunnen for advarselen.

DSP er en av de vanligste typene av blåskjellforgiftning i Norge. Når krabben har spist blåskjell med DSP, blir krabben giftig for folk som spiser den. Ved DSP får man diaré, kvalme, oppkast og magesmerter. Det tar fra en halvtime til noen timer fra man har spist til man blir syk. Symptomene forsvinner av seg selv etter 2-3 dager.

Giftige blåskjell

Det har siden begynnelsen av juli i år vært påvist høye forekomster av algegiften DSP i blåskjell langs Sørlandskysten, og i Agder har nivåene av gift økt betydelig i løpet av den siste tiden.

Prøver tatt i Arendal

– Prøvene som viste høye verdier av giftalger ble tatt i krabber fanget i Arendal. Vi tror likevel at situasjonen er lik langs hele Agder-kysten, da blåskjellene her har hatt mye algegift, sier inspektør Aslak Forus i Mattilsynet.

Helt siden tidlig i juli har blåskjellvarselet fra Flødevigen vist for høyt giftinnhold i blåskjell.

– Det er vanskelig å si hvor lenge advarselen mot å spise innholdet i krabbeskjellene vil vare, men det kan gå en stund. Krabbene spiser tross alt blåskjell som har hatt økende giftinnhold, sier Aslak Forus.