Se folkemøtet til «Ja til Søgne og Songdalen i Kristiansand»