Under­søker om det er forbin­delse mellom tre alvor­lige volds­saker