Tom Erik Løchen sa nei til høyere bompengesatser. Høyre og Frp i Søgne mener bilistene betaler nok. Foto: Janne Birgitte Prestvold

SØGNE: Høyre og Frp stemte mot i Søgne formannskap.

— Vi mener staten bidrar for lite. Vi får for lite igjen. Derfor går vi mot å heve bomtakstene utover dagens nivå, sier Høyres gruppeleder Tom Erik Løchen, som sier han forstår motstanden i Vennesla særdeles godt.

Tom Erik Løchen sa nei til høyere bompengesatser. Høyre og Frp i Søgne mener bilistene betaler nok. Foto: Janne Birgitte Prestvold

— Bra for SøgneDet var Ap, Sv, Venstre og KrF som fikk flertrall. Ordfører Astrid Hilde er klar på at 50 prosent høyere bompengetakster og 13 bomstasjoner er bra for Søgne.

— Vi skal handle lokalt og tenke globalt. Bomring rundt Sørlandssenteret vil få folk til å handle lokalt i større grad. Det er bra for Søgne. Det vil også Vennesla tjene på. Derfor er jeg så undrende til motstanden der. Bommer ved Sørlandssenteret kan bety mye, sier Hilde.

- Tenke større

Hun sier Søgne selvsagt kunne ønsket flere prosjektet i egen kommune, men hun advarer mot å gjøre som Vennesla, sette seg på bakbena og kreve. Vennesla krever som kjent sykkelskulder opp Sødal-siden før de vil si ja til nytt bompengeregime.

— Vi er ett bo- og arbeidsmarked. Jeg har stor forståelse for Venneslas ønsker, men vi må tenke større. Vi må unngå Trondheim-tilstander. Der krevde nabokommunene så mye at Trondheim inngikk byavtale med staten alene. Det tapte naboene stort på, sier Hilde.

Den nye bymiljøavtalen er nå på høring. Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand bystyre vedtar den endelig. Deretter forhandles det med staten om detaljer og investeringer.

Vestbygda

Hun mener Søgnes innbyggere vil få noe igjen for at bompengesatsene går opp.

— Vi får ny bussterminal, det er inne driftsmidler til buss slik at vi kan jobbe for bedre bussforbindelser. mot Vestbygda på sikt. Vi er også opptatt av krysset ved Rosseland i Songdalen og sykkelveien til Kristiansand. Der er inne midler, om enn det er ganske mange år til, sier Astrid Hilde.

Les også:

Les også: