MANDAL: Det mener kinosjefene Jan Schou i Kvinesdal, Britt Mari Langerud i Farsund og Sverre Hjelleseth i Flekkefjord.— Odd Hansen er en kapasitet i den norske kinoverdenen. Mandal kommune burde være takknemlig for å ha ham i sine rekker i stedet for å forsøke på å skvise ham ut. Selv om kommunen legger om organiseringen av kinoen, ville det vært enkelt å la Hansen stå for ledelsen av den daglige driften. Nå synes det som kommunen med åpne øyne velger en kostbar rettssak for sine innbyggere om arbeidsforholdet, sier Jan Schou.Schou betegner det som oppsiktsvekkende at det nye kinostyret har utlyst en full stilling som daglig leder med kinosjefoppgaver når Odd Hansen har løst oppgaven som kinosjef sammen med andre oppgaver i kommunen.- Det nye styret starter med å gjøre kinodriften dyrere etter at debatten i mange år har rast i bystyret om kinoen er for dyr for kommunen. Da må man undres over hvilken strategi styret har, sier Jan Schou.De tre kinosjefene vest i fylket hevder kinoen i Mandal er blant dem som drives mest rasjonelt og best i landet til tross for at kinoen bare har en sal. Å tukle med opplegget Hansen har lagt, frykter de kan få katastrofale følger.- Å tro at kinoen i Mandal kan drives med overskudd, er mildt sagt optimistisk, sier Schou, som minner om at ingen private selskaper har vært villige til å overta driften på de betingelsene den kommunale kinoen har levd med.- Det er ønsketenkning å håpe på at private selskaper kan overta en hver offentlig virksomhet og med et knips vende underskudd til overskudd, sier Jan Schou.Kinosjefene berømmer Odd Hansen for å ha trukket i gang et kinosamarbeid fra Telemark til Ryfylke som har resultert i at mange små kinoer får publikumsfilmer langt tidligere enn om de må vente på sin tradisjonelle plass i køen og samtidig fått plass for såkalte smale filmer.Odd Hansen har vært med på å forme samarbeidsmodeller og fremtidig organisering av kinodrift som regnes blant de mest interessante i Norge. Han er en etterspurt foredragsholder om kinoer både i inn- og utland, fastslår de tre kinosjefene.- Hansen har ikke vært redd for å gå nye veier og har lykkes på områder knapt noen trodde var mulig for en del år siden, sier Schou.De tre kinosjefene er forbauset over at debatten om ny kinodrift i Mandal er ført uten at Odd Hansen med sin fagkunnskap er trukket inn i saken.- Politikerne og rådmannen har brukt betydelig tid på å utrede kinodrift. Alle spørsmål de har stilt selskaper og institusjoner, kunne de fått klare svar på av Hansen. I realiteten har de kastet betydelige ressurser ut av vinduet. Dessuten virker det paradoksalt for oss at personen som går i bresjen for å samle mandalittene til å hygge seg sammen ved hvert nyttårsskifte, er styrelederen som har valgt å overkjøre en nyttig og trofast tjener for kommunen, sier de tre kinosjefene.aksel.faag@fedrelandsvennen.no