Skiller seg fra andre epidemi-utbrudd på Sørlandet