• Forskning viser at barn av foreldre som har lav inntekt, sliter mer med hodepine og søvnvansker. FOTO: Johannessen, Sara

Nesten 900 barn i Kristiansand er fattige

Økt bosetting av flyktninger gir flere fattige barn i Kristiansand.