Intervallet mellom vaksinedosene forkortes fra 12 til 9 uker

Etter råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forkorte intervallet mellom første og andre dose av koronavaksinene.

– Vi har svært god tilgang til vaksiner fremover. Vaksineringen går nå så fort at vi allerede kan forkorte intervallet. Med dagens antatte leveranser mener FHI at vi kan oppnå den ønskede effekten, å tilby første dose så raskt som mulig, ved å sette intervallet til 9 uker i stedet for 12 uker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Han presiserer at justeringen kan bli endret dersom det blir endringer i vaksineleveransene.

– Endring i doseintervall fra 12 til 9 uker innføres umiddelbart. Vi ber derfor kommunene om å endre timer for dem som har fått første dose med tilbakevirkende kraft fra uke 20 så langt det er praktisk mulig, sier Høie.

De over 65 år og dem med underliggende sykdommer anbefales fortsatt seks ukers intervall.

Det var i slutten av april at beslutningen ble tatt om å øke intervallet mellom første og andre dose for å sikre at flest mulig fikk tilbud om første vaksinedose så raskt som mulig.

Den nye endringen vil ikke medføre at noen kommuner må avgi flere doser. Endringen vil heller ikke påvirke vaksinasjonstempoet i kommunene som avgir doser i forbindelse med den geografiske omfordelingen.

Folkehelseinstituttet jobber nå med en oversikt over vaksineleveranser til kommunene for sommeren. Oversikten vil bli levert så fort som mulig.