Regjeringen velger å myke opp noen nasjonale koronaregler, men i Evje og Hornnes kommune er smittesituasjonen fremdeles uoversiktlig. Dermed velger de å videreføre sine lokale, ekstraordinære smittevernstiltak, i første omgang fram til 25. oktober. Regjeringen velger å myke opp noen nasjonale koronaregler, men i Evje og Hornnes kommune er smittesituasjonen fremdeles uoversiktlig. Dermed velger de å videreføre sine lokale, ekstraordinære smittevernstiltak, i første omgang fram til 25. oktober. Foto: Jacob J. Buchard

Disse koro­nareg­lene gjelder nå