Kommunen mener denne reklameplakaten bryter med åndsverkloven