• SLUKKET: Brannvesenet fikk raskt god kontroll over branntilløpet ved Grim skole. FOTO: Lars Martin Gimse

Branntilløp ved Grim skole