• DOM: - Høyesterett slår fast at et arbeidsforhold uten gyldig arbeidsavtale er det samme som at vedkommende er fast ansatt, sier LO-advokat Eyvind Mossige. FOTO: Arkiv

Ble fast ansatt etter å ha anket til Høyesterett

Høyesterett ga en kvinne medhold i at hun var fast ansatt, fordi hun ikke hadde gyldig arbeidsavtale.