• FOTO: Hans Jacob Brekke

Eldre dame påkjørt av eldre mann

En eldre dame ble påkjørt i Holbergs gate mens hun krysset fotgjengerfeltet.