SONGDALEN — Vi fikk opp omsetningen. Utnyttet kapasiteten bedre, ja, forklarer Øyvind Repstad, som rykket opp fra teknisk sjef til daglig leder 1. juli 2007 etter mange år i bedriften.Agdermaskin fortsetter ufortrødent med sine tekniske løsninger for å «transportere og lagre materialer i løs vekt,» typisk transportbånd og tilhørende systemer for smelteverk og avfallsforbrenningsanlegg. Parallelt jobbes det med en teknologisk beslektet gassifiseringsovn for biobrenselanlegg. Den har Repstad store forhåpninger til.- I fjor ble det dessuten mye for oljen. Blant annet bygde vi en hel liten borerigg for Sense EDM. Oppdraget resulterte i utskillelse av et eget selskap fra Agdermaskin: Sense Drillfab AS. Fem mann ble med, slik at vi er like under 40 tilbake i Agdermaskin, opplyser Øyvind Repstad. Som legger til at Agdermaskin brukte 2,5 millioner kroner på produktutvikling i fjor, og utgiftsførte alt sammen.Repstad har ellers gjort samme observasjon som eksempelvis Norsk Energigjenvinning, også den i Songdalen: I Norge blir det mest prat om miljøvennlig biobrensel. «Alle snakker om det, men ingen vil betale,» som han uttrykker det.Agdermaskin inngår i den mangslungne Tratec Gruppen AS, som eies av William Willumsen med 52,36 prosent, Jan Ove Aasen med 26,98 prosent og Leif Hübert med 20,66 prosent. RUNE ØIDNE REINERTSEN