Må punge ut for bryggeavslag

Hans A. Iversen fikk avslag på søknaden om å utvide en brygge i Homborsund. Prisen på avslaget var 11.000 kroner i gebyr til Grimstad kommune.