Aksjon mot ungt rusmiljø i Grimstad

Grimstadpolitiet aksjonerte tirsdag mot den yngre delen av rusmiljøet i byen.