Er dette Agders dårligste fylkesvei?

Riksrevisjonen slakter veivedlikeholdet i Norge. Men det kan bli enda verre, frykter lastebileierforbundet.