Kontantstøtten fredes

Regjeringen har lovet å kanalisere kontantstøtten inn mot ettåringer, men i statsbudsjettforslaget videreføres dagens ordning neste år.