• Mannskap på stedet arbeider med å reparere den ødelagte høyspentledningen. FOTO: Kristin Ellefsen

- Vidunderlig at dette har gått godt

Et sprengningsuhell på nye E 18 resulterte i at en massiv stein seilte nærmere 600 meter gjennom luften før den kappet en høyspentledning og traff en hytte. Flere hundre husstander i Lillesand er nå uten strøm.