Langt fram for alternativt tilsyn

Bispemøtet kom på sitt møte tirsdag og onsdag ikke fram til noen avklaring i spørsmålet om homofile og vigslede stillinger i Kirken.