• FOTO: Tore-André Baardsen

- Sykehuset bryter arbeidsmiljøloven

Bare tolv av hele 77 sykepleiere på akuttmottaket på Sørlandet sykehus Kristiansand er heltidsansatte. Sykepleierforbundet slakter helseforetakets vikarbruk.