Søgne fikk ikke oppfylt alle ønskene

Søgne kommune hadde den største lista på Sørlandet, når det kom til antall tiltak de ønsket støtte til. Kommunen må se langt etter å få støtte til alt.