- Vi vil ta det nasjonale ansvar

De syv nabokommunene i Knutepunkt Sørlandet stiller seg positive til å samarbeide om å opprette desentraliserte asylmottak i Agder.