Dømt for butikknasking

En 41-åring fra Kristiansand er dømt til 75 dagers fengsel for nasking.