{hellip}at en gjennomsnitts husflue lever i en måned, og at to av fem kvinner farger håret?