KRISTIANSAND Nesten 50 prosent omsetningsvekst og fortsatt ypperlige marginer, om enn ikke like ypperlige som i 2006. Ikke rart at verktøy— og utstyrsleverandøren Tools Kristiansand AS i Vågsbygd ble snappet opp av svenske, børsnoterte Bergman & Beving tidlig i 2008. Satsingen på slikt som elektroniske og mekaniske komponenter, samt verktøy og forbruksmateriell til industri og byggsektor har vist seg som glimrende butikk.Tools Kristiansand har 14 ansatte. Inntil svenskene kjøpte hadde daglig leder Jan Arve Tønnessen 48 prosent av aksjene, mens Hans Georg Abrahamsen og Christian Walde eide henholdsvis 32 og 20 prosent.En liten bemerkning om aksjesalget hadde gjort seg i styrets beretning. RUNE ØIDNE REINERTSENFRA REGNSKAPETTools Kristiansand AS20072006Inntekter54,937,4Ord.avskrivninger0,20,2Driftsresultat5,95,4Resultat før skatt5,75,2Anleggsmidler0,90,3Omløpsmidler16,818,3Egenkapital7,85,3Langsiktig gjeld2,53,6Kortsiktig gjeld7,49,7RegnskapetsinformasjonsnivåLInntjeningJJBetalingsevneJJEgenkapitalandelJJ(Alle tall i mill. kroner)