• FOTO: Kystatlas

Mopedulykke i Kvinesdal

En mopedfører ble brakt til sykehus med mulig benbrudd etter at en annen mopedist kjørte i 18-åringen bakfra.