Første kjente norske funn av eikehjort

Artsdatabanken melder nå om det første kjente funn i Norge av billearten eikehjort (Lucanus servus).