Evakuerer bilister til skole og hotell

Bilister har stått fast i 15 timer på E-18. Nå får de drikke, mat, bensin, og kan søke ly på Norlandia Hotel og Dahlske Videregående skole i Grimstad.