• TRAVELT: Sogneprest Thore Oustorp hadde det travelt julaften. Her holder han julegudstjeneste i Iveland kirke. FOTO: Kurt Meihack Engen

Minnet om de vanskeligstilte

Sogneprest i Iveland, Thore Oustorp, minnet de 250 fremmøtte i Iveland kirke på at ikke alle i samfunnet har det greit.