• SLUKKER: Arne Christian Wiig fra HV-07 var en av HV-soldatene som ble satt i sving ved Ytre Lauvrak torsdag morgen. (Foto: Vegard Nekstad)

Foreløpig ikke bruk for frivillige

Brannvesenet har ikke hatt mangel på mannskaper i Froland. Helt fra Bergen har slukkemannskaper meldt seg, og derfor har det ikke vært nødvendig å involvere frivillige.