Refs i en valgkamp

Finnes det én politiker som tør å tro at velgerne bryr seg om andre?